افزایش سرمایه 351 درصدی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در 4 تیر 1401 پیشنهاد افزایش سرمایه 351 درصدی خود را ارائه میدهند. این پیشنهاد مورد تایید حسابرس و سازمان بورس قرار گرفت و در یکم آذرماه سال جاری نیز در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

بر اساس این پیشنهاد سرمایه شرکت از 3 هزار میلیارد و 500 میلیون ریال به 15,779 میلیارد و 265 میلیون و 275 هزار و 194 ریال افزایش یافت. این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت صورت گرفت.