شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص) در تاریخ 1387/09/12 تحت شماره 336267 در اداره ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ 1387/10/16 تحت شماره ثبت 10658 نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع فعالیت شرکت کارگزاری امین آوید را در ماده 3 اساسنامه بدین‌گونه مصوب نموده است:
شرکت می تواند به هر یک از فعالیت های زیر مبادرت ورزد مشروط به اینکه مجوز مربوط به هر یک از آنها را از سازمان دریافت دارد.

الف) خدمات کارگزاری، کارگزار/ معامله گری و بازارگردانی:

1- معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود

2- معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها

3- بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده

ب) خدمات مالی و مشاوره ای:

1- مدیریت صندوق های سرمایه گذاری

2- نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه

3- بازاریابی برای فروش اوراق بهادار

4- سبدگردانی اوراق بهادار

5- مشاوره و انجام کلیه مور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس ها وبازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها

     6- مشاوره در زمینه های زیر:

* قیمت گذاری اوراق بهادار
* روش فروش و عرضه اوراق بهادار
* طراحی اوراق بهادار
* خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار
* سرمایه گذاری
* مدیریت ریسک
* ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها
* طراحی و تشکیل نهادهای مالی
* روش فروش و عرضه اوراق بهادار
* طراحی اوراق بهادار
* خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار
* طراحی و تشکیل نهادهای مالی

– بورس اوراق بهادار
– فرابورس
– بورس کالا – محصولات فلزی
– معاملات آتی در بورس اوراق بهادار
– معاملات آتی در بورس کالا
– مجوز سبدگردانی
– مجوز مشاور پذیرش در بورس فرابورس
– مجوزمشاوره عرضه در بورس اوراق بهادار
– مجوز معاملات برخط بورس اوراق بهادار و فرابورس
– مجوز مرکز تماسگواهینامه های اخذ شده:ISO 9001:2008: سیستم مدیریت کیفیت برای ارائه خدمات معاملات اوراق بهادار شامل سهام و اوراق با درآمد ثابت، خدمات بورس کالا و مدیریت ثروت از TUV InterCert

ISO 10002:2004: سیستم مدیریت کیفیت برای بهبود رضایتمندی مشتریان و رسیدگی به شکایات از TUV InterCert

5S: روش شناسی، روش سازماندهی محیط کار برای توسعه بیشتر سازگار از TUV InterCert

www.aminbc.com
02142366000
02142366420
تهران، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 49