بررسی عملکرد مالی شرکت زرین معدن آسیا طی ۶ ماه نخست سال ۹۸

شرکت زرین معدن آسیا در سال 1383 با سرمایه 10 میلیون تومانی در راستای تولید و فرآوری مواد معدنی تأسیس شد. این شرکت در طی چندین مرحله افزایش سرمایه در حال حاضر با سرمایه 50 میلیارد تومانی به فعالیت خود ادامه می‍دهد. ظرفیت تولید این شرکت در ابتدا حدود 25 هزار تن کنسانتره سرب و 170 هزار تن کنسانتره روی بوده است که درحال حاضر ظرفیت تولید شرکت به ارقام 265 هزار تن کنسانتره روی و 36 هزار تن کنسانتره سرب رسیده است. لازم به ذکر است که بیش از 95 درصد درآمد شرکت از محل فروش کنسانتره روی می‍‍باشد.

همانطور که درقسمت قبل نیز عنوان شد کنسانتره روی محصول اصلی شرکت میباشد. نرخ فروش این وابستگی زیادی به نرخ LME روی و نرخ دلار دارد. البته لازم به ذکر است که گزاره های دیگری نیز همچون نرخ استحصال (TC)، عیار و رطوبت روی موجود در خاک معدنی نیز بر روی نرخ این محصول مؤثر است. در این شرکت نیز نرخ این محصول براساس متغیرهای اثرگزار بر روی آن در طی ماه های مختلف ارقام متفاوتی داشته است. جهت پیش بینی نرخ فروش برای ادامه سال این شرکت فرض را بر این گذاشته شد که نرخ دلار تا پایان سال مالی 98 تغییر قابل توجهی نداشته باشد؛ همچنین نرخ LME روی نیز با توجه به وضعیت موجود در بازار جهانی در کمترین میزان خود در نظر گرفته شده است.

 

تخمین سود 64 تومانی با وجود افت تولید و فروش

عملکرد مالی شرکت مذکور در نیمه اول سال مالی جاری از لحاظ مقدار تولید و فروش در مقایسه با سال مالی گذشته با افت همراه بوده است. ولی در طرف مقابل فروش مبلغی شرکت در مقایسه به دوره مشابه سال مالی گذشته در سایه افزایش نرخ کنسانتره روی با رشد حدود 15 درصدی در 6 ماهه اول سال همراه بوده است. جهت تخمین میزان فروش شرکت در ادامه سال مالی 98 فرض بر این گذاشته شده است که شرکت در ادامه سال نیز همانند نیمه اول سال با اندکی رشد محصول تولید کرده و به فروش برساند. کل مبلغ فروش تخمینی در نظر گرفته شده در حالت محتاطانه حدود 151 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

از طرفی بهای تمام شده شرکت وابستگی زیادی به مواد مستقیم دارد به طوری که حدود 85 درصد از آن شامل مواد مستقیم میباشد. مواد مستقیم مصرفی خاک معدنی است. ابهام اساسی که در رابطه با خاک معدنی و قیمت گذاری آن وجود دارد نامعلوم بودن عیار آن میباشد.

همچنین در هزینه های عمومی شرکت اقلام با اهمیتی که با تغییرات قابل توجهی روبرو گردد وجود ندارد و اکثر اقلام آن بر اساس نرخ تورم انتظاری مورد پیش بینی قرار گرفته است. در نهایت با توجه به مفروضات در نظر رفته شده سود خالص شرکت حدود 32 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سود هر سهم شرکت با سرمایه جدید 50 میلیارد تومانی در حدود 64 تومان تخمین زده شده است. البته لازم به ذکر است که سود آوری شرکت در صورت تغییرات قابل توجه در نرخ LME و نرخ دلار با تغییرات قابل توجهی همراه خواهد بود، که افزایش نرخ دلار منجر به افزایش نرخ فروش شده و تغییرات LME از دو جهت در سودآوری شرکت مؤثر خواهد بود.

احسان ذاکری
تحلیلگر بنیادی کارگزاری مبین سرمایه

آخرین اخبار زرین معدن آسیا

چیزی یافت نشد !