مناقصه روندی است رقابتی که شرکت ها و سازمان های دولتی نیازهای خود را به صورت فراخوان اطلاع رسانی انجام می دهند. این نیاز شامل خرید کالا و مواد اولیه و تجهیزات و یا نیاز به یک پیمانکار و خدمات خاص می باشد.

مزایده روشی برای انعقاد پیمان‌های عمومی می‌باشد. مزایده ترتیبی است که در آن اداره، فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالأنتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بهاء را پیشنهاد می‌کند، منعقد می‌سازد.

لیست جدیدترین مناقصه و مزایده های شرکت های دولتی و خصوصی

مناقصات رسمی کل کشور


[trendslist]