به گزارش بورس امروز، اژدر اژدری طی حکمی به سمت معاون اقتصادی و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  منصوب شد. از سوابق اژدری می‌توان به معاونت اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد، معاونت گروه مالی سپهر صادرات، مدیر امور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بانک شهر اشاره کرد.

به گزارش بورس امروز، اژدر اژدری طی حکمی به سمت معاون اقتصادی و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  منصوب شد.

از سوابق اژدری می‌توان به معاونت اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد، معاونت گروه مالی سپهر صادرات، مدیر امور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بانک شهر اشاره کرد.