مدیرعامل جدید شرکت گروه صنایع کاغذ پارس منصوب شد. به گزارش بورس امروز، سید عبدالله موذنی که در ترکیب هیئت مدیره شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در جایگاه نایب رییس هیئت مدیره قرار داشت، به عنوان مدیرعامل انتخاب شد تا احمد مقدم را به سمت رییس هیات برساند. احمد مقدم مدیرعامل و عضو هیات مدیره […]

مدیرعامل جدید شرکت گروه صنایع کاغذ پارس منصوب شد.

به گزارش بورس امروز، سید عبدالله موذنی که در ترکیب هیئت مدیره شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در جایگاه نایب رییس هیئت مدیره قرار داشت، به عنوان مدیرعامل انتخاب شد تا احمد مقدم را به سمت رییس هیات برساند.

احمد مقدم مدیرعامل و عضو هیات مدیره موظف چکاپا بود که با حضور موذنی در جایگاه مدیرعاملی، از سمت عضو هیات مدیره موظف به سمت ریاست هیات مدیره رسید.

در حال حاضر ۳۵.۸۱ درصد از سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس به محمد جواد مقدم و ۳.۶۱ درصد دیگر آن به شرکت اهتمام ایرانیان به عنوان یکی از شرکت های تابعه چکاپا تعلق دارد.