مدیرعامل شرکت فرابورسی فولاد هرمزگان درحالی از اسفند سال ۹۵ عهده دار این پست شده بود که با گذشت چهار سال با تصمیم هیات مدیره، سکاندار جدید منصوب شد. به گزارش بورس امروز، با تصمیم هیات مدیره شرکت فولاد هرمزگان، عطااله معروفخانی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت ۲.۵ هزار میلیارد تومانی منصوب شد. بنابراین […]

مدیرعامل شرکت فرابورسی فولاد هرمزگان درحالی از اسفند سال ۹۵ عهده دار این پست شده بود که با گذشت چهار سال با تصمیم هیات مدیره، سکاندار جدید منصوب شد.

به گزارش بورس امروز، با تصمیم هیات مدیره شرکت فولاد هرمزگان، عطااله معروفخانی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت ۲.۵ هزار میلیارد تومانی منصوب شد.

بنابراین گزارش، فرزاد ارزانی از اسفند سال ۹۵ در پست مدیرعاملی فولاد هرمزگان مشغول فعالیت بود.

معروفخانی در سوابق کاری، ریاست مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات در وزارت صنعت را دارا است.