محمدرضا مدرس خیابانی به گروه مپنا رفت.

به گزارش بورس امروز؛ در اعلام اعضای هیات مدیره گروه مپنا، سه عضو هیات مدیره با تغییر همراه بوده است. بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی محمدرضا مدرس خیابانی را به عنوان نماینده خود معرفی و جایگزین محمد علی وحدتی کرد.
محمدرضا مدرس خیابانی در حال حاضر استاندار کنونی سیستان و بلوچستان در دولت سیزدهم است که پیش از این، مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید وابسته به بانک سپه، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌است.
این گزارش می افزاید: همچنین سرمایه گذاری استان گلستان نیز محمود کمانی و مدیریت سرمایه کرامت نیز رحیم مهدی زاده را به عنوان نمایندگان جدید خود معرفی کردند.