شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا از انتصاب زوار به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت خبر داد.

شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا از انتصاب زوار به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت خبر داد.

به گزارش بورس امروز، زوار به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا منصوب شد.

گفتنی است علی اکبر چهار محالی پیش تر این سمت را به عهده داشت.