رئیس جمهور، طی حکمی عضو جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی را منصوب کرد.

به گزارش بورس امروز، اسماعیل جلیلی طی حکم رئیس جمهور به عنوان عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی منصوب شد.

بر اساس این گزارش، حسن روحانی در حکم خود دکتر اسماعیل جلیلی را برای یک دوره ۵ ساله به عنوان «عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی» منصوب کرد.