معاون جدید توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات منصوب شد. به گزارش بورس امروز، امین صفری مذهبی به حکم مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، به سمت معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات منصوب شد. گفتنی است که امین صفری […]

معاون جدید توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات منصوب شد.

به گزارش بورس امروز، امین صفری مذهبی به حکم مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، به سمت معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات منصوب شد.

گفتنی است که امین صفری مذهبی در سابقه خود مدیرعامل شرکت مس شهر بابک و مدیر مجتمع سرب و روی مهدی آباد یزد را دارد.