نمای بازار بورس


بازه:بازه:

شاخص های منتخب
شاخص انتشار مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 12:10 188,321.36
1785.89
0.96
188,645.81 187,055.19
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 12:05 54,322.61
528.37
0.98
54,402.81 53,944.10
شاخص كل (هم وزن) 12:10 36,666.86
638.85
1.77
36,712.58 36,287.37
شاخص قيمت (هم وزن) 12:05 25,594.27
446.87
1.78
25,625.22 25,328.43
شاخص آزاد شناور 12:05 212,237.34
2514.99
1.20
212,618.61 210,764.67
شاخص بازار اول 12:10 140,229.68
1398.03
1.01
140,497.41 139,301.14
شاخص بازار دوم 12:10 367,936.83
3169.46
0.87
368,576.51 365,396.14
نمادهای پربیننده
نمادقیمت پایانی آخرین معامله کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
ذوب - سهامي ذوب آهن اصفهان 1,673
4.5
1,646
2.81
1,626 1,681 12,690
317.516 M
531.349 B
زاگرس - پتروشيمي زاگرس 61,606
0.78
61,180
0.08
60,780 62,003 1,129 806,286
49.672 B
زفكا - كشت و دامداري فكا 11,950
4.55
11,730
2.62
11,400 12,001 3,300
8.762 M
104.706 B
سمگا - گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 4,613
5.37
4,500
2.79
4,373 4,719 5,537
29.692 M
136.958 B
چكاپا - گروه صنايع كاغذ پارس 4,583
1.71
4,480
(0.58)
4,470 4,658 2,433
14.876 M
68.183 B
زدشت - كشت و صنعت دشت خرم دره 5,147
5
5,147
5
5,147 5,147 25 69,978
360.177 M
ثتران - سرمايه گذاري مسكن تهران 1,359
3.82
1,307
(0.15)
1,293 1,374 3,094
56.710 M
77.080 B
2018 Powered By FARASA