نشریه بورس امروز به عنوان ماهنامه مستقل بازار سرمایه با انتشار اولین شماره خود در تیرماه ۱۳۹۴، با توجه به اهمیت نظام مالی و توسعه مالی تلاش دارد تا با تقویت ارتباط موثر با نهادها و بازیگران بازار سرمایه، به گسترش فرهنگ سهامداری به عنوان یکی از نمادهای توسعه اقتصادی بپردازد.

مشارکت مردم در منافع ملی به موجب سرمایه گذاری در فعالیتهای تجاری، صنعتی، دولتی و خصوصی حاصل نمی شود جز در تجمیع سرمایه های خرد. بر این اساس میزان کارآمدي اين بازار و برآورده کردن انتظارات از آن، مستلزم شناخت تاثير فضاي کسب و کار کشور بر آن و در مقابل اثرگذاري آن بر اصلاح و بهبود فضاي کسب و کار است. بر این اساس نشریه بورس امروز ضمن رصد بازار، در گفت و گو با مدیران مختلف اقتصادی، آخرین تغییرات بازار را مورد بررسی و تحلیل علمی قرار داده و با کنکاش روند توسعه بازارها، به انعکاس تحلیل های متفاوت کارشناسان درباره صنایع مختلف بازار سرمایه، آخرین پیش بینی ها و چشم اندازها می پردازد.