رئیس هیئت مدیره شرکت زرین معدن آسیا پیش بینی کرد که این شرکت حدود 120 میلیارد تومان در سال 99 سوددهی دارد.

حسین سلیمی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، درباره سوددهی این شرکت گفت: با توجه به اینکه هنوز صورت های مالی تصویب نشده اند، نمی توان عدد دقیقی اعلام کرد و سود زیان باید بررسی شود. هیئت مدیره  این شرکت پیش بینی می کند سوددهی شرکت در سال ۹۹، حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیارد تومان باشد. البته ممکن است که ۱ الی ۲ میلیارد این عدد تغییر کند.

وی افزود:  سود پیش بینی شده سال ۹۹ برای عرضه اولیه «فگستر» به سال ۱۴۰۰ منتقل شد زیرا عرضه سهم در این سال انجام گرفت.

رئیس هیت مدیره شرکت زرین معدن آسیا درباره عرضه اولیه «فگستر» گفت: شرکت زرین معدن آسیا در حال حاضر سهامدار ۴۳ درصد سهام «فگستر» است و ۵۴ درصد سهام این شرکت را در عرضه اولیه، ارائه کرد. این عرضه اولیه حدود ۲۰ میلیارد تومان سود داشت که به سال ۱۴۰۰ منتقل شد.

سلیمی درباره تسویه تسهیلات دریافتی این شرکت و تاثیر آن بر صورت های مالی توضیح داد: در حال حاضر تسویه تسهیلات دریافتی شرکت، بر روند عادی آن تاثیر چندانی نگذاشته است زیرا ارقام یاد شده، سنگین نبودند.

وی در پایان گفت: در حال حاضر تسهیلات سنگینی که به شرکت فشار وارد می کند، مربوط به پرداخت قیمت های خارک است که آن هم مشکل خاصی ندارد. در گذشته می توانستیم این هزینه ها را در بازه ۴ تا ۶ ماهه پرداخت کنیم اما اکنون باید به صورت نقدی خریداری کنیم.