کارشناسان تحلیلگر پیش بینی کرده اند که گروه صنایع معادن فلات ایرانیان احتمال دارد بر اساس نمودار زیر، در نقطه یک پول بک زده و روند صعودی خود را بازیابد.

به گزارش بورس امروز، قیمت خط روند نزولی شماره‌ی ۱ را به بالا شکسته و احتمال پولبک زدن در ناحیه‌ی حمایتی قوی در نزدیکی کف کانال صعودی و قیمت ۱۳،۸۰۰ریال وجود دارد.

در صورت صعود از این ناحیه، مقاومت‌های بعدی در قیمت های ۱۷،۱۰۰ریال، ۱۹،۸۰۰ریال و ۲۴،۰۰۰ریال قراردارند. در صورت ادامه‎‌ی روند نزولی حمایت‌های بعدی در قیمت‌های ۱۳،۸۰۰ریال و ۱۲،۰۰۰ریال هستند.

  • نویسنده : امیرمحمد محمدی، کارشناس بازار سرمایه