برخی از سرمایه گذاری های با ریسک کمتری، بازدهی کمتری نیز داشته اند از جمله سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت.

سجاد میرزایی مدیر صندوق اندیشه زرین پاسارگاد در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: با توجه به ارتباط مستقیم بازده و ریسک سرمایه گذاری با یکدیگر، در سال جاری به دلیل تغییرات اقتصادی در ایران شاهد تغییر جهت ها و هدف های سرمایه گذاری افراد در بازارهای مالی و دارایی ها شده ایم.

وی افزود: با توجه به تأثیرپذیری برخی از دارایی ها با نرخ روز ارز و ارزش گذاری و افزایش یا کاهش متناسب با آن نرخ، قیمت در دارایی های مختلف از جمله طلا- ماشین آلات- تجهیزات و لوازم- ساختمان- سهام شرکتها ( ارزش دارایی شرکتها ) افزایش یافت. بطوری که سرمایه گذاری در هریک از آن دارایی ها (قبل از رشد) نیاز به تحمل ریسک توسط سرمایه گذار بوده است یعنی ریسک کاهش یا افزایش ارزش آن دارایی ها.

مدیر صندوق اندیشه زرین پاسارگاد خاطرنشان کرد: در همین راستا برخی از سرمایه گذاری های با ریسک کمتری، بازدهی کمتری نیز داشته اند از جمله سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت. برای مثال در نمودار ذیل بازدهی صندوق های سرمایه گذاری (با درآمد ثابت- سهام) و شاخص کل بازار سهام در سال جاری تاکنون مقایسه شده است:


ترکیب دارایی صندوق ها در انواع دارایی

میرزایی در اشاره گفت: در مجموع ۶۵ درصد از دارایی های صندوق ها در سپرده و پول نقد، ۲۴ درصد در اوراق با درآمد ثابت (مانند اوراق مشارکت و …)، ۸ درصد در سهام و ۳ درصد در سایر دارایی ها سرمایه گذاری شده است. در نگاه نخست شاید این اعداد عجیب برسد که چرا سرمایه گذاری در سهام ( صنایع)، تنها ۸ درصد و سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به ۶۵ درصد می رسد؟ علت را باید در تعداد بسیار زیاد صندوق های با درآمد ثابت و علاقه مردم به دریافت سود ماهانه و ریسک گریزی افراد جستجو کرد.

بیشتر بخوانید:  موضوع مالیاتی دلیل اقبال به سهام کویر تایر

سهم صنایع مختلف در پرتفوی صندوق ها

با توجه به ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری و پرتفوی آنها، سهم صنایع مختلف در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در بازار سهام به شکل ذیل بوده است:


مدیر صندوق اندیشه زرین پاسارگاد در انتها عنوان کرد: با توجه به پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری از ترکیب دارایی های مختلف و سابقه عملکرد آنها ، همواره میانگین بازده سرمایه گذاری آنها به نسبت بالاتر از سپرده و گواهی سپرده بانکی بوده است.