در برهه کنونی که بازار سرمایه از کمبود شدید نقدینگی و بی تدبیری برخی عوامل انسانی موثر بر این حوزه و همچنین دعواهای سیاسی و این قبیل مسائل رنج میبرد نمیتوان برای بازار اکسیر خاصی برای درمانش در نظر داشت. به نظر تحلیلگر بازار تا پایان سال1400میتواند بسیاری از ضررهای سهامداران را پوشش دهد.

به گزارش بورس امروز، از زمان شروع اصلاح بازار سرمایه در تابستان سال گذشته کمتر کسی احتمال چنین اصلاح عجیب و عمیقی را برای بازار متصور بود.حجم زیادی از نقدینگی در این فاصله از بازار خارج و عملا بازار را به یک خواب طولانی و رکود فرو برد.

در این فاصله شاید دو یا سه بار بازار را در شرایط سبز بیشتر از پنج روز مشاهده کردیم که البته معدود سهام خاص که عموما هم از سهام بزرگ بازار بودند عامل سبز شدن بازار شدند.
در برهه کنونی که بازار سرمایه از کمبود شدید نقدینگی و بی تدبیری برخی عوامل انسانی موثر بر این حوزه و همچنین دعواهای سیاسی و این قبیل مسائل رنج میبرد نمیتوان برای بازار اکسیر خاصی برای درمانش در نظر داشت.

انچه که میتوان با احتمال نسبی در موردش سخن به میان اورد ادامه این وضعیت دستکم تا مشخص شدن و استقرار دولت بعدی تداوم خواهد داشت.

البته چند روزی با ورود نقدینگی به بازار مواجه بودیم که عامل سبز شدن هاین چند روز اخیر است اما بنظر نمیرسد تاثیر چندانی بر جو حاکم بر بازار داشته باشد.

شاخص در حال حاضر با حمایت خوبی که در محدوده یک میلیون واحدی داشته توانسته است خود را از ریزش بیشتر برهاند اما در صورت بی اعتباری این حمایت باید به انتظار کانال هشتصد هزار واحدی باشیم.چشم انداز کوتاه مدت بازار را مثبت ارزیابی نمیتوان کرد اما با وسعت چشم انداز میتوان امیدواری های بسیاری با بازار داشت.

به نظر تحلیلگر بازار تا پایان سال۱۴۰۰میتواند بسیاری از ضررهای سهامداران را پوشش دهد.

  • نویسنده : میر وحید مقیمی کارشناس بازار سرمایه