شماره ٥٩ ماهنامه بورس امروز، با عنوان «گردشگری در نیمه راه بورس، منتشر شد.

ماهنامه شماره ۵۹ بخش گزارش خود را با رخدادهای بازار سرمایه آغاز کرد تا حمایت‌های دولت از بازار سرمایه را به نمایش گذارد. در ادامه فساد مالی و کاهش سرمایه اجتماعی را گزارش کرد تا این بخش را با محل خرج کرد نقدینگی صندوق‌های با درآمد ثابت را نشان دهد. در این شماره، بخش بازار سرمایه به اهمیت مهارت افزایی نیروها اختصاص یافت تا لزوم صرف چنین هزینه‌ای را برای ثابت سوددهی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بورس بیان کند.

یک برش این ماه به سخن کارشناسان در خصوص کاهش عامدانه نرخ ارز توسط دولت سخن گفت و کاهش قیمت این ارز را در روزهای گذشته اعلام کرد. دریچه این ماه به روی صنعت گردشگری باز شد تا چالش‌ها و مزایای این صنعت را بیان کند. مهره‌های صنعت این ماه از تخطی در آزادسازی عدالت سخن گفتند و از حاشیه ساز شدن مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مطالبی را ذکر کردند.

فوکوس این ماه بر دو شرکت همراه اول و امید ایرانیان بود تا مزایای آن‌ها را بیان نموده و رخدادهای مجامع «همراه» را به تصویر کشد. صنعت فولاد از دیگر مواردی بود که ماهانامه بر آن فوکوس کرد تا نقش صادرات فولاد را برای تولیدکنندگان آن بیان کند. پیشگامان این ماه به راهیابی سنگ آهن در بورس کالا و نقش آلومینا در صنعت آلومینیوم تعلق گرفت تا در نهایت سخنان مدیرعامل شرکت آلومینای ایران را در خصوص وضعیت بازار و عملکرد شرکت ذکر کند.

پی دی اف کم حجم