نماد معاملاتی شپنا، شرکت پالايش نفت اصفهان به دلیل ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده ، حداکثر به مدت 2 روز کاری متوقف می گردد.

نماد معاملاتی شپنا،  شرکت پالایش نفت اصفهان به دلیل ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده، حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

  • منبع خبر : کدال