شرکت صنعتي بهشهر مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات خود اعم از نواع روغن نباتی مایع و جامد را دریافت کرد.

به گزارش بورس امروز، بر اساس اعلام سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصـرف کنندگان مقرر گردید که قیمت مصوب فروش انواع روغن ساخته شده از تاریخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۰ برای انواع روغن مایع ۳۵ درصد ،انواع روغن جامد ۳۰ درصد افزایش یابد. با توجه به ترکیب تولیدات و فروش شرکت متوسط افزایش نرخ فروش محصولات شرکت به میزان ۳۳ درصد خواهد بود. قیمت هـای فوق بر اسـاس واردات با ارز یارانه ای ( هر دلار ۴۲.۲۰۰ ریال) می باشد در صورت هرگونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی قیمت فروش محصولات شرکت نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد.

این شرکت همچنین در بیش از ۱۰ درصد ، نرخ خرید مواد اولیه برای انواع روغن خام تغییر ایجاد کرد. تاریخ اعلام تغییر قیمت ها و تاریخ مؤثر اعمال تغییر قیمت ها ۲۶ ام اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مشخص شده است. نوع روغن خام قیمت قبل هر کیلو گرم قیمت جدیـد هر کیلوگرم درصد افزایش سویا ۵۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۳۶ انواع پالم ۵۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۳۶ آفتابگردان ۶۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۵۰ با توجه به ترکیب مواد اولیه در تولیدات، متوسط افزایش نرخ روغن خام برای این شرکت در حدود ۴۲ درصد خواهد بود. همچنین لازم به ذکر است که سهم روغن خام در حدود ۸۰ درصد از کل قیمت تمام شده کالای فروش رفته می باشد. واردات روغن خام در حال حاضر با ارز ترجیحی ( هر دلار ۴۲.۲۰۰ ریال) انجام میگردد و قیمت های تمام شده نیز بر اساس نرخ های جهانی روغن خام و حمل و نقل تعیین خواهد گردید

  • منبع خبر : کدال