ارز تثبیت شده و تک نرخی یکی از راهکارهای افزایش انگیزه صادرات و تولید کنندگان است که می تواند به عنوان یکی از مولفه های اثرگذار بر توسعه بازار سرمایه و نقش آفرینی بیشتر آن نمایان شود.

فردین آقابزرگی مدیر عامل کارگزاری بانک دی در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: در ادبیات اقتصادی محل تامین مالی بنگاه ها در بازه زمانی کمتر از یکسال را بازار پول و بیش از یکسال را بازار سرمایه تعریف نموده اند و دلایل و توجیهات خود را نیز دارد. در ایران اغلب مجاری تامین مالی در فضای اقتصادی بازار پول و شبکه بانکی است و این موضوع با رسالت آن تضاد دارد و موجب انباشتگی مطالبات و افزایش دارائی های بلند مدت و غیر نقد شونده می گردد.

وی افزود: از طرفی در حوزه درآمدهای کشور نه تنها درآمدهای نفتی مستمرا تداوم نخواهند داشت بلکه اتلاق سرمایه و دارایی بجای درآمد لغت مناسب تری در ارزیابی و توصیف این موضوع می باشد. بنابراین مادامی که سرمایه کشور بفروش می رود انتظار براین است که سرمایه گذاری مناسبی هم از همین محل و با هدف توسعه افزایش بنیه اقتصادی به انجام رسد.

با تغییرات و رویکردهای اقتصادی جدید دولت، امید است که سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها و صنایع کشور بخصوص بخش خصوصی و غیردولتی افزایش یافته و نقش موثرتری را در اقتصاد و توسعه ایفا نماید. یکی از بهترین تجربه های جهانی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی، الزام به خصوصی سازی در کشور و اجرای کامل آن است و هر زمان مسولیت اداره امور اقتصادی کشور را از عهده دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار نمائیم مطمئنا کارآی و بهره وری در زمینه اداره و هدایت شرکت ها و صنایع در حد رشد مورد انتظار حرکت خواهد نمود. ارز تثبیت شده و تک نرخی یکی از راهکارهای افزایش انگیزه صادرات و تولید کنندگان است که می تواند به عنوان یکی از مولفه های اثرگذار بر توسعه بازار سرمایه و نقش آفرینی بیشتر آن نمایان شود. پرداخت بدهی های دولت به صندوق ها و پیمانکاران می تواند در توسعه و تعالی بازار سرمایه و نهادهای فعال در این حوزه کمک شایانی بنماید.

بیشتر بخوانید:  «وبملت» چه زمان بازگشایی می شود؟


مدیر عامل کارگزاری بانک دی خاطرنشان کرد: اعمال سیاست های پولی و مالی هماهنگ و همسو می تواند موجبات گسیل منابع مالی را به امر سرمایه گذاری برای بخش خصوص را فراهم نماید و متقابلا همین مساله یکی از عوامل اثر گذار بر توسعه بازار سرمایه در مقایسه با کل اقتصاد خواهد بود و موجب حرکت منابع سرگردان به سمت فعالیت های تولیدی و اقتصادی خواهد شد. اگر ابزار های مالی بازار سرمایه متنوع شود و توسعه یابد و روند ورود و پذیرش شرکتها به بورس افزایش یابد مسلما تحولی بنیادین در توسعه بازار سرمایه را شاهد خواهیم بود و در آنصورت در مقایسه با سهم فعلی ۸۰ درصدی تامین مالی بنگاه ها که طریق بازار پول صورت می گیرد، شاهد تغییرات اساسی برای افزایش سهم قابل توجه تر بازار سرمایه خواهیم بود.