کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که امروز (شنبه 25 اردیبهشت ماه) با توجه به روند معاملات در هفته گذشته و متقارن شدن دامنه نوسان، بازار سرمایه با روند متعادل تری حرکت خواهد کرد.