سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، ٣٢ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی هگمتانه متعلق به شرکت صنایع ملی پتروشیمی را به صورت یکجا به قیمت پایه کل حدود ١١٢۶ میلیارد تومان به فروش برساند.تاریخ عرضه ١٨ خرداد ١۴٠٠ می باشد.

به گزارش بورس امروز، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، ۳۲ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی هگمتانه متعلق به شرکت صنایع ملی پتروشیمی را به صورت یکجا به قیمت پایه کل حدود ۱۱۲۶ میلیارد تومان به فروش برساند.

  • منبع خبر : بورس 24