تحلیل تکنیکال شرکت های ايران‌ خودرو و پارس خودرو

مینا یوسفی کارشناس بازار سرمایه در رابطه با تحلیل تکنیکال ايران‌ خودرو و پارس‌ خودرو با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

ایران خودرو

خودرو در محدوده حمایتی است و با افزایش تقاضا انتظار میرود در تکمیل موج سی بزرگ رشد خوبی را تجربه نماید. ۳۱۳ و ۳۵۰ مقاومت های مهم سهم است. مشاهده میشود اخیرا تراکم قیمتی و زمانی اتفاق افتاده است و میل به اصلاح بیشتر ندارد.

پارس خودرو

خپارس در تکمیل الگوری مثلث است. رشد در قالب موج d در انتظار سهم خواهد بود و سپس اصلاح e به صورت موقت و رشد قابل توجه پس از آن. حد ضررسهم: ۷۰ تومان لحاظ گردد و مقاومت سقف قبلی در میان مدت رصد شود.

بیشتر بخوانید:  پیش بینی بورس فردا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲