شرکت واسپاری ملت با انتشار صورت هی مالی حسابرسی شده سال 99، از افزایش 4 درصدی سوددهی خود در سال گذشته خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت واسپاری ملت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۴۵۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴% افزایش داشته است.

«ولملت» با سرمایه ثبت شده ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۳۶۶,۰۲۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.