شرکت به پرداخت ملت با انتشار گزارش صورت های مالی حسابرسی شده دوره یک ساله منتهی به اسفند 99، از افزایش 25 درصدی سود هر سهم این شرکت در سال گذشته خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت به پرداخت ملت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۱,۴۴۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش داشته است.

«پرداخت» با سرمایه ثبت شده ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴,۳۳۴,۶۲۳ میلیون ریال سود محقق کرده است.

  • منبع خبر : کدال