شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا اعلام کرد: با افزایش سرمایه 183 درصدی این شرکت، 6888 ریال به ازای هر سهم، سود محقق می شود.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۱۸۳,۱۲۳ درصدی و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۶,۸۸۸ ریال سود محقق کرده است.

«وتوسکا» با سرمایه ثبت شده ۸۳۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۷۲۴,۳۴۷ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۴% رشد داشته است.

گفتنی است که در مواردی شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی می شود.

  • منبع خبر : کدال