مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن گفت: با توجه به مصوبات سران سه قوه برای بازار سرمایه، تامین مالی 24 هزار میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق بدهی و انتقال 80 درصد مالیات معاملات صندوق تثبیت بازار سرمایه، در صورت اصلاح دامنه نوسان، انتظار می رود بازار سرمایه طی یک ماه آینده، روند صعودی داشته باشد.

محمدمهدی بحرالعلوم  در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، درباره مصوبات اخیر نشست سران سه قوه گفت: در این نشست بحث تزریق نقدینگی به بازار سرمایه مطرح شد. بر این اساس صندوق تثبیت از محل یک میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی، منابع را به بازار سرمایه تزریق می کند. این امر در حال حاضر نیازمند مجوز نهایی رهبری است تا اجرایی شود.

وی ادامه داد: صندوق توسعه بازار سرمایه نیز از طریق ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی می خواهد بخشی از منابع مالی را برای بازار سرمایه تامین کند.

مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن به انتشار اوراق اختیار تبعی در برخی نمادهای بزرگ بازار سرمایه نیز اشاره کرد که می تواند رقم خوبی را وارد بازار سرمایه کند.

بحرالعلوم با اشاره به وضعیت کنونی بازار سرمایه بیان کرد: در حال حاضر وضعیت بنیادی بازار سرمایه خوب است و تصمیمات خوبی نیز برای حمایت از بازار سرمایه تصویب شده است. از یک سو منابع خوبی از سوی صندوق توسعه ملی و تثبیت به بازار سرمایه وارد می شود و از سوی دیگر انتشار ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، ارقام بالایی را برای بازار سرمایه می آورد. همچنین بحث انتقال ۸۰ درصد مالیات معاملات صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح است که اعداد معناداری را به بازار سرمایه تزریق می کند.

وی در پایان پیش بینی کرد: انتظار می رود تا پایان سال جاری، منابع صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار سرمایه شده و روند بازار را تغییر دهد. با توجه به ریزش های اخیر و مصوبات روزهای گذشته، انتظار می رود سازمان بورس نیز زیرساخت های معاملاتی را اصلاح کرده و تقارن را به دامنه نوسان بازگرداند. در این صورت می توان انتظار داشت بازار سرمایه ظرف یک ماه روند صعودی داشته باشد.