مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک مسکن گفت: در حال حاضر دامنه نوسان نامتقارن بیشتر به سمت منفی است زیرا دستیابی به دامنه نوسان مثبت 6 بسیار دشوار است. اثر کهربایی دامنه نوسان بیشتر به سمت فروش می رود و تنها زمانی که حجم معاملات به سمت مثبت 5 برود، دامنه نوسان جذب مثبت 6 خواهد شد.

محمدمهدی بحرالعلوم در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، گفت: دامنه نوسان متقارن ۳+ و ۳- می تواند به بازگشت بازار کمک کند زیرا در این سطح دامنه نوسان، رسیدن به روند مثبت آسان تر است. از سوی دیگر با افزایش یک درصدی دامنه نوسان در هر ماه، می توان تا پایان سال ۱۴۰۰، به دامنه نوسان ۱۰+ و ۱۰- رسید تا به مرور زمان دامنه نوسان حذف شده و بازار سرمایه به استانداردهای جهانی نزدیک شود.

وی درباره حجم مبنا توضیح داد: برخی از فعالان بازار سرمایه بر این اعتقادند که دامنه نوسان باید افزایش یابد و به تناسب آن حجم مبنا نیز زیاد شود تا اگر بازار منفی است، با حجم معاملات بیشتری به روند منفی برسد. به عبارت دیگر حجم مبنا به عنوان یک مانع برای کاهش قیمت سهام است.

بحرالعلوم افزود: در صورتی که دامنه نوسان از حالت نامتقارن خارج شود، حجم مبنا بالا می رود. با افزایش حجم مبنا، در هر دو روند بازار اعم از مثبت و منفی، حجم معاملات دست یافتنی می شود.

 لزوم حذف تدریجی دامنه نوسان و حجم مبنا 

مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن با بیان اینکه افزایش یا کاهش بازار با حجم معاملات گسترده امکان پذیر است، تصریح کرد: وجود دامنه نوسان و حجم مبنا با هیچ یک از استانداردهای بین المللی هم خوانی ندارند و به عقیده بنده نیاز نیست که آنچه برای بازار مفید نیست، تقویت شود.

بحرالعلوم با اشاره به حذف دامنه نوسان گفت: در حال حاضر افزایش دامنه نوسان در سازمان بورس مطرح است که امیدواریم در این دوره ریاست سازمان، حداقل دامنه نوسان مثبت و منفی ۱۰ درصد را تجربه کنیم.

وی در این خصوص توضیح داد: زمانی که دامنه نوسان به میزان زیادی افزایش یابد، می تواند آن را حذف کرد. اگر این اتفاق رخ دهد و به تناسب افزایش دامنه نوسان، حجم مبنا نیز افزایش یابد، کارکرد آن از بین می رود. در این حالت، سطح معاملات برای رسیدن به روند مثبت یا منفی محقق نمی شود مگر با انجام معاملات گسترده که با استانداردهای بین المللی در تضاد است.

مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن تاکید کرد: به عقیده بنده دامنه نوسان و حجم مبنا باید حذف شود اما این روند باید به مرور زمان انجام شود.

افزایش حجم مبنا مناسب بازارگردانی نیست

مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن درباره وضعیت بازارگردانی بیان کرد: در حال حاضر بازارگردان های بازار سرمایه منابع کافی در اختیار ندارند زیرا بازار سرمایه مدتی است که روند نزولی دارد و بازارگردان فرصت نکرده است که خریدهای بالای خود را نقد کند. در نتیجه می توان گفت هرچه دامنه نوسان افزایش یابد عملیات بازارگردانی توجیه اقتصادی یافته و راحت تر انجام می شود.

بحرالعلوم  افزایش حجم مبنا را برای عملیات بازارگردانی نامناسب دانست و گفت: بازارگردان متعهد است که برای انجام تعهدات خود، میزانی از سهام را خریداری کند. با افزایش حجم مبنا، میزان حجم معاملات بازارگردانی نیز افزایش می یابد. بنابراین تنها زمانی که دامنه نوسان باز باشد و حجم مبنا محدود شود، عملیات بازارگردانی منطقی است.

وی با اشاره به تاثیرات کهربایی دامنه نوسان نامتقارن تصریح کرد: به عقیده بنده باید دامنه نوسان را مثبت و منفی ۳ متقارن شود زیرا تقارن در سطح پایین تر، می تواند اثر کهربایی دامنه نوسان را متعادل کند. در حال حاضر دامنه نوسان نامتقارن بیشتر به سمت منفی است زیرا دستیابی به دامنه نوسان مثبت ۶ بسیار دشوار است. اثرکهربایی دامنه نوسان بیشتر به سمت فروش می رود و تنها زمانی که حجم معاملات به سمت مثبت ۵ برود، دامنه نوسان جذب مثبت ۶ خواهد شد.

مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن در پایان تصریح کرد: به عقیده بنده اکنون باید تقارن را در دامنه نوسان ایجاد کرد تا معاملات پر رونقی در بازار سرمایه شکل گیرد زیرا اکنون شرایط بنیادی بازار مناسب است. در حال حاضر قیمت های جهانی در حال رشد است. بهتر است اکنون دامنه نوسان به مثبت و منفی ۳ متقارن شود و سپس هر ماه یک درصد به آن اضافه شود تا دامنه نوسان در پایان سال حداقل به مثبت و منفی ۱۰ درصد برسد.