یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که ابلاغیه سازمان بورس مبنی بر افزایش سهم خرید صندوق های سرمایه گذاری در اوراق اختیار تبعی می تواند کمک خوبی برای بازار سرمایه باشد.

سجاد میرزایی سوینی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، درباره ابلاغیه اخیر سازمان بورس گفت: در ابلاغیه اخیر، یک سری موارد مرتبط با خرید اوراق اختیار تبعی توسط صندوق های سرمایه گذاری تغییر کرد. در گذشته صندوق های سرمایه گذاری تنها می توانستند حداکثر ۵ درصد دارایی های خود را، اوراق منتشر شده توسط ناشر خریداری کنند اما با مصوبه اخیر، امکان خرید اوراق منتشر شده تا حداکثر ۵۰ درصد ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری ایجاد شده است.

وی افزود: این امر منجر شد تا در صورتی که ارزش دارایی های صندوقی بالا باشد، امکان سرمایه گذاری تا حداکثر ۵۰ درصد را در سهام منتشر شده داشته باشد.