آمار معاملات هفته منتهی به بیست و دوم اسفند ماه 97 در گروه صنعتی مربوط به شرکت های بورسی

محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه در رابطه با آمار معاملات گروه صنعتی با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

شرکت ملی صنایع مس ایران
کاتد مس: ۲۰۰۰ تن به قیمت هر کیلو ۶۶۷۳۳۳ ریال و ارزش ۱۳۳۴۶۶۶ میلیون ریال تحویل ۹۷.۱۲.۲۷.

شرکت ذوب آهن اصفهان
سبد تیرآهن: ۱۵۰۰ تن به قیمت هر کیلو ۴۵۰۴۷ ریال و ارزش ۶۷۵۷۰ میلیون ریال تحویل ۹۷.۱۲.۲۶
سبد مخلوط: ۴۵۱۰۰ تن به قیمت هر کیلو ۳۶۸۸۷ ریال و ارزش ۱۶۶۳۶۰۵ میلیون ریال تحویل ۹۷.۱۲.۲۱

شرکت فولاد خوزستان
شمش: ۷۰۰۰ تن به قیمت هر کیلو ۳۹۰۱۰ ریال و ارزش ۲۷۳۰۷۱۴ میلیون ریال تحویل ۹۸.۱.۳۱

فولاد مبارکه اصفهان
ورق گرم B:
۷۷۷۷۰ تن به قیمت هر کیلو ۴۸۷۲۵ریال و ارزش ۳۷۸۹۳۳۹ میلیون ریال تحویل ۹۸.۲.۳۱
ورق گرم C:
۲۴۴۲۰ تن به قیمت هر کیلو ۴۷۰۹۴ ریال و ارزش ۱۱۵۰۰۳۰ میلیون ریال تحویل ۹۸.۲.۳۱

شرکت فولاد خراسان
سبد میلگرد: ۵۰۶۰ تن به قیمت هر کیلو ۴۰۴۱۸ ریال و ارزش ۲۰۴۵۱۶ میلیون ریال تحویل ۹۸.۱.۵

بیشتر بخوانید:  عملکرد 6 ماهه «کگل» + اینفوگرافی