امروز سهام پنج شرکت بورسی، مشمول رفع گره معاملاتی بوده و نماد یک بانک و سهم فرابورسی هم با توقف دو روزه و یک ساعته روبرو است.

به گزارش بورس امروز، در جریان معاملات امروز بازار سهام ، پنج شرکت بورسی سرمایه گذاری آتیه دماوند ، ایران مرینوس، کارخانجات تولیدی شهید قندی، لبنیات پاک و مارگارین مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی هستند و سهام آنها بدون حجم مبنا و دامنه نوسان داد و ستد می شود.

همچنین نماد شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران برای دو روز کاری و بانک‌ اقتصاد نوین‌ برای یک ساعت با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت بسته شدند.