13 نماد بورسی از شنبه (18 اردیبهشت ماه) اوراق اختیار فروش تبعی عرضه می کنند.

به گزارش بورس امروز، از شنبه (۱۸ اردیبهشت ماه) ۱۳ نماد «فارس»، «همراه»، «فملی»، «فولاد»، «وبصادر» «وبملت»، «وتجارت»، «شپنا» «شتران» «شبندر»، «خساپا»، «خودرو» و «اخابر» اوراق اختیار فروش تبعی عرضه خواهد کرد.

فقط صندوق های با درآمد ثابت می توانند این اوراق تبعی را همراه با سهام پایه خریداری کنند.