آزادسازی قیمت اوره کشاورزی از ابتدای مهرماه در قیمت 1800 تومان نهایی شده و در گزارشات آتی شرکتها اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار بورس امروز، توکلی مدیر امور سرمایه گذاری غدیرعنوان کرد: آزادسازی قیمت اوره کشاورزی از ابتدای مهرماه در قیمت ۱۸۰۰ تومان نهایی شده و در گزارشات آتی شرکتها اعمال خواهد شد.همین صحبت باعث ایجاد صف های خرید سنگین در نماد های اوره ساز شد.


مقیمی کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: مطابق با این صحبت و در صورت مورد تایید بودن نرخ فروش ثابت اوره داخلی شرکت های اوره ساز مانند شپدیس،شیراز،کرماشا،خراسان که همواره نرخی ثابت به میزان ۶۱۲ تومان بوده است به قیمت ۱۸۰۰ تومان در هر کیلو افزایش خواهد داشت.مطابق این تعدیل در قیمت در جدول زیر میزان تعدیل این ۵ماه یعنی از مهر تا بهمن ۱۳۹۷ برای شرکت های مذکور محاسبه شده است.


وی در پایان یادآور شد که این میزان سود بدون در نظر گرفتن مالیات و برای ۵ماه از سال می باشد.

بیشتر بخوانید:  تداوم روند کاهشی شاخص کل بورس در روز نخست هفته