حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت نفت پارس اظهارنظر کرد.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت نفت پارس سرمایه خود را از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۹,۱۹۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش داد.

این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج ناشی از مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه پذیر و اجرای طرح بهسازی واحدهای عملیاتی، تامین می گردد.

  • منبع خبر : کدال