هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت بورس کالاي ايران پیشنهاد داد.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت بورس کالای ایران سرمایه خود را از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش داد.

این افزایش سرمایه از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها تامین می شود.

  • منبع خبر : کدال