هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت تامين سرمايه تمدن پیشنهاد داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت تامین سرمایه تمدن سرمایه خود را از ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  میلیارد ریال افزایش داد.

این افزایش سرمایه از  محل سود انباشته تامین می شود .

 

  • منبع خبر : کدال