شرکت پالایش نفت تبریز از فروش 564 هزار تن فراورده تولیدی خود را با رشد 4 درصدی از حجم فروش نسبت به ماه مشابه سال 1399 خبر داد.

شرکت پالایش نفت تبریز در گزارشات فروردین ماه سال ۱۴۰۰ خبر از فروش ۵۶۴ هزار تن فراورده تولیدی خود را با رشد ۴ درصدی از حجم فروش نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ داد. این شرکت با عرضه ۵۲۲ هزار تنی فرآورده اصلی موفق شد رکورد تولید یک ماهه فروردین ۱۳۹۹ را با رشد ۳ درصدی شکست.

این افزایش که عمدتاً ناشی از افزایش عرضه فراورده نفت گاز و بنزین می‌باشد که حجم عرضه نفت گاز با رشد ۶ درصدی و بنزین با افزایش ۲۴ درصدی همراه بوده است. باتوجه به کیفیت بنزین تولیدی این شرکت و کاهش آلایندگی در هنگام سوخت، این افزایش قابل درک است.

شرکت پالایش نفت تبریز در یک ماهه نخست سال ۱۴۰۰ موفق به افزایش تولید وکیوم باتوم و قیر شده است که انتظار رشد درآمدی را از این ناحیه برای «شبریز» در پی دارد. محصول نفتای سبک نیز به عنوان دومین محصول پر فروش یک ماهه فروردین ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ است که سهم بالایی در افزایش این درآمد را به خود اختصاص داده است.

اگرچه در حجم فروش نفتای سبک شاهد کاهش ۲۱ درصدی مشاهده می‌شود اما رشد ۶۶ درصدی در عرضه و فروش وکیوم باتوم و قیر موجب شده جبران این کاهش شده است. علاوه بر این سایر فرآورده‌ها همچون حلال‌ها و ATK در یک ماهه ۱۴۰۰ متقاضی بیشتری نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۹ داشته است.