شهر شاهرود پروژه‌های بورسی زیاد دارد و با این مکانیسم وارد بازار شده‌اند. شهرهای دیگر هم نسبت به حضورشان کم و بیش این‌طور هستند.


امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: پروژه‌هایی مثل پتروشیمی زنجان که هنوز به بهره‌برداری نرسیده، ۱۰۰ هزار نفر سهامدار دارد.در بسیاری از شهرها شاهرود، سبزوار و … شاهد چنین رویکردی هستیم.همین موارد را من به استاندار زنجان منتقل کردم. در این مکالمه تأکید کردم که بیشترین حضور و فعالیت در استان‌های کشور در استان زنجان وجود دارد.در این استان حتی پدربزرگ برای نوه‌ای که به‌تازگی به دنیا آمده است، به جای سکه برگ سهام شرکت را می‌آورد و به نوه خود هدیه می‌کند.این نشان دهنده توسعه فرهنگ سهامداری در این شهر است.

وی افزود: این مسئله باعث شده که کمترین نرخ بیکاری را زنجان به خود اختصاص دهد از میانگین کشور ۳ درصد کمتر است.

هامونی خاطرنشان کرد: شهر شاهرود پروژه‌های بورسی زیاد دارد و با این مکانیسم وارد بازار شده‌اند. شهرهای دیگر هم نسبت به حضورشان کم و بیش این‌طور هستند. برای این شهرها باید ابزارهای مشارکت، صندوق پروژه و … تشریح و طراحی شود تا این مسائل برای این استان‌ها تشریح شود.تبریز، مشهد، اصفهان، خراسان می‌تواند مهد ابزارهای مالی متعددی باشند.

مدیر عامل فرابورس ایران اشاره کرد: کشاورزی در استان خراسان خیلی فعال است.شما می‌توانید کلی از بحث‌های مالی را در این استان در نظر داشته باشید، تجربیات بسیار موفق و ناموفق داشته است. می‌توانم بگویم هر چیزی که در بازار بخواهد موجی بگیرد، از خراسان شروع می‌شود.من به همکاران خود در مشهد نیز این موضوع را یادآور شدم، شرکت‌های فعالی در این استان در بورس حضور دارند.

بیشتر بخوانید:  دو روی سکه بورس؛ از دید کارشناسان