محسن مقیمی فیروزآباد تحلیل گر بنیادی بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: بر اساس صورت های مالی ۶ماهه حسابرسی شده منتهی به اسفند ۱۳۹۷ شرکت مبین دریافتی های تجاری کوتاه مدت شرکت به شرح زیر است: وی افزود: حساب های دریافتنی تجاری تماماً مربوط به سرویس های جانبی ( یوتیلتی)، گاز […]

محسن مقیمی فیروزآباد تحلیل گر بنیادی بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: بر اساس صورت های مالی ۶ماهه حسابرسی شده منتهی به اسفند ۱۳۹۷ شرکت مبین دریافتی های تجاری کوتاه مدت شرکت به شرح زیر است:

وی افزود: حساب های دریافتنی تجاری تماماً مربوط به سرویس های جانبی ( یوتیلتی)، گاز و سایر خدمات ارائه شده به مشتریان می باشد که افزایش مبلغ آن نسبت به دوره مشابه سال قبل مربوط به اختلاف نظر با شرکتهای مصرف کننده در مورد نرخ تسعیر ارز فروش سرویسهای جانبی طی دوره ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ الی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳۱ بوده که وصول آن از شرکتها در دست پیگیری است . تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۶,۰۴۳ میلیارد ریال از دریافتنی های فوق وصول شده است.


تحلیل گر بنیادی بازار سرمایه خاطرنشان کرد: مانده مطالبات از شرکت پتروشیمی دماوند به مبلغ ۱,۲۹۹,۷۴۸ میلیون ریال (سال قبل به مبلغ ۱,۰۸۸,۵۱۳ میلیون ریال)عمدتاً مربوط به فروش سرویسهای جانبی به آن شرکت در سنوات گذشته می باشد که پیگیریهای مستمر جهت وصول آن در حال انجام است .

وی در ادامه اضافه کرد: مطالبات از شرکت پتروشیمی زاگرس به مبلغ ۲,۷۹۰ میلیارد ریال (سال قبل ۲,۴۴۶ میلیارد ریال) مربوط به بهای سرویسهای جانبی ارائه شده به آن شرکت در سنوات قبل می باشد . با توجه به اینكه مابه التفاوت نرخ های سرویسهای جانبی تحویلی به آن شرکت طی سالهای ۱۳۸۸ الی۱۳۹۲ مورد پذیرش آن شرکت قرار نگرفته، شرکت مزبور قسمتی از اعلامیه های صادره از سوی شرکت جهت سالهای مذکور را درحسابهای فیمابین منظور ننموده و مبالغی را به عنوان علی الحساب به شرکت پرداخت نموده است.

بیشتر بخوانید:  گزارش امروز 99/4/3 : رشد پرشتاب بورس متاثر از افزایش قیمت ارز


مقیمی فیروزآباد اشاره کرد: در سال ۱۳۹۵ ، شرکت جهت وصول اصل و جرایم دیرکرد مطالبات مذکور طبق شرایط قرارداد فروش فیمابین ، اقدام به طرح دعوی نزد مراجع ذیصلاح قضایی نموده که تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. با این وجود ، طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری صادره به تاریخ ۵ اسفندماه سال ۱۳۹۶ صحت صورتحسابهای ارسالی شرکت طبق شرایط مندرج در قرارداد منعقده فیمابین و نرخهای مصوب مورد تأیید قرار گرفته است و موضوع هم اکنون در هیات کارشناسی سه نفره در دست بررسی است.

وی افزود: مانده مطالبات از شرکت پتروشیمی پردیس به مبلغ ۳,۸۵۲,۹۰۹ میلیون ریال ( سال قبل به مبلغ ۴,۰۸۸,۰۱۹ ریال) عمدتاً مربوط به گاز تحویلی به آن شرکت می باشد که براساس توافقات صورت گرفته فیمابین شرکت گاز استان بوشهر ، شرکت پتروشیمی پردیس و این شرکت، شرکت مذکور متعهد گردیده بدهی مذبور را بتدریج در سال ۱۳۹۷ تسویه نماید. تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ معوق گاز آنشرکت بطور کامل وصول شده است. همچنین قسمتی از بدهی مزبور، مربوط به اعمال میانگین نرخ ارز سامانه نیما بانک مرکزی در صورتحساب فروش این شرکت از۱۶ مردادماه الی ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۷ می باشد که توسط شرکت مزبور مورد قبول واقع نشده است.


تحلیل گر بازارسرمایه یادآورشد: مانده مطالبات از شرکت پتروشیمی جم به مبلغ ۱,۹۰۶,۲۸۱ میلیون ریال (سال قبل به مبلغ ۵۴۰,۰۷۳ میلیون ریال) عمدتاً مربوط به صورتحساب شهریور ماه آن شرکت و همچنین اعمال میانگین نرخ ارز سامانه نیما بانک مرکزی در صورتحساب فروش این شرکت از ۱۶ مردادماه الی۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۷ است که از سوی پتروشیمی جم مورد قبول واقع نشده است.

بیشتر بخوانید:  جهش قدرتمندی را از فولاد آلیاژی در اردیبهشت شاهد خواهیم بود

مقیمی فیروز آباد در انتها اضافه کرد: حساب های دریافتی سال مالی ۹۶ مبلغ  ۱۰,۶۱۰,۲۱۱ میلیون ریال بوده است که در ۶ ماهه ۱۳۹۷ به ۱۳,۷۴۳,۸۳۴ میلیون ریال رسیده است و در ۹ ماهه ۱۳۹۷ این مبلغ به ۱۷,۸۳۷,۳۹۶ میلیون ریال می رسد. این روند رو به رشد ناشی از افزایش قیمت دلار از مرداد ماه سال جاری می باشد که در نیمه دوم سال خود را بیشتر نشان داده است و این روند برای سال مالی ۱۳۹۸ نیز برای کل سال اعمال خواهد شد که نوید تداوم سود سازی شرکت رو در آینده نشان می دهد. شرکت در ۹ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۷ نیز موفق به افزایش سود عملیاتی خود به ۱۲۲۴ ریال به ازای هر سهم (EPS) گردیده است و این روند در پایان سال مالی ۱۳۹۷ ادامه خواهد داشت.