انتشار اوراق مرابحه طرح تامین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به مبلغ 7 هزار میلیارد ریال


غلامرضا ابوترابی مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: آنچه که اکنون در دست اقدام داریم وامیدواریم بتوانیم تا پایان سال منتشر کنیم مربوط به انتشار اوراق مرابحه طرح تامین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به مبلغ ۷ هزار میلیارد ریال، اوراق اجاره طرح تامین مالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال، اوراق اجاره طرح تامین مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال، اوراق اجاره طرح تامین مالی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به مبلغ ۲۷۰ میلیارد ریال، اوراق اجاره طرح تامین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال و مرحلۀ دوم انتشار اوراق منفعت طرح تامین مالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص) به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال است.

بیشتر بخوانید:  عرضه ۲ میلیون بشکه نفت خام سبک در بورس