بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان بورس، سرمایه شرکت پارس سویچ از 1هزار میلیارد ریال به 2 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش بورس امروز؛ بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان بورس، سرمایه شرکت پارس سویچ از ۱هزار میلیارد ریال به ۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

این افزایش سرمایه  ۱۴۰ درصدی از محل سود انباشته، صورت می پذیرد.

افزایش سرمایه ۱ هزار میلیارد ریالی به  منظور اجرای طرح توسعه، صورت خواهد گرفت.

  • منبع خبر : کدال