یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که الزام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت برای افزایش حداقل 3 درصدی سرمایه خود در سهام شرکت ها در هر فصل سال، چندان نمی‌تواند به بازار کمک کند و این میزان ورود نقدینگی در بازار سرمایه به احیای آن کمک نمی کند.

 

سجاد میرزایی سوینی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، درباره افزایش سهم صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در سرمایه گذاری در سهام، گفت: سازمان بورس در اسفندماه سال گذشته، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را ملزم کرد تا حداقل ۳ درصد به دارایی های خود در شرکت های بازار سرمایه، بیافزایند و سهام خریداری کنند.

وی افزود: رقم حداقل میزان این خرید، حدود ۹ هزار میلیارد تومان بود که صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در اسفندماه سال گذشته، در بازار سرمایه سهام خریداری کردند.

این کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به ابلاغیه سازمان بورس در این خصوص، توضیح داد: سازمان بورس در ابلاغیه خود، صندوق ها را ملزم کرده است که در هر فصل حداقل ۳ درصد به میزان دارایی های خود در سهام بازار سرمایه اضافه کنند؛ بنابراین این میزان نقدینگی در فصل بهار نیز حدود ۹ هزار میلیارد تومان است.

میرزایی سوینی با اشاره به ارزش بازار در این روزها، تصریح کرد: با توجه به فرصت کمتر از ۹۰ روز فصل بهار، این میزان نقدینگی در تعداد روزهای باقی مانده در این فصل تقسیم می شود و تاثیر خاصی در بازار نخواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: با توجه به شرایط کنونی بازار و تصمیم سهامداران به خروج از آن، سهم صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در سهام شرکت نیز کوچک تر شده است.