بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان بورس، سرمایه شرکت ذوب و روی اصفهان از 600 هزار میلیارد ریال به 900 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش کدال بورس امروز، بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان بورس، سرمایه شرکت ذوب و روی اصفهان از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال به ۹۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

این افزایش سرمایه  ۵۰ درصدی از محل سود انباشته صورت می پذیرد.

افزایش سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریالی به  منظور جبران مخارج سرمایه‌گذاری انجام شده، صورت خواهد گرفت.

  • منبع خبر : کدال