بر اساس این مجوز سرمایه توسعه توسعه معادن و فلزات از 54 هزار و 900 میلیارد ریال 84هزار میلیارد ریال افزایش داد.

به گزارش کدال بورس امروز؛ بر اساس این مجوز سرمایه توسعه توسعه معادن و فلزات از ۵۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال ۸۴هزار میلیارد ریال افزایش داد.

این افزایش سرمایه از دو محل افزایش می یابد.

۲۴ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال (معادل ۴۴/۰۴ درصد)  این افزایش یرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و ۴هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال (معادل ۸/۹۶ درصد)  از سود انباشته تامین میشود.

این افزایش سرمایه به منظور جبران مخارج انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر انجام شده است.

  • منبع خبر : کدال

بیشتر بخوانید: اخبار نماد ومعادن