فروشگاه های زنجیره ای رفاه مجمع خود را در خصوص تصمیم گیری برای، استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی برگزار می کند.

به گزارش کدال بورس امروز؛ فروشگاه های زنجیره ای رفاه مجمع خود را در خصوص تصمیم گیری برای،  ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

توضیحات:
تصویب میزان سود تقسیمی برگزار میکند.

این مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان شوش شرقی – خیابان ابراهیمی (ارج) – سالن آموزش فروشگاه رفاه هفده شهریور برگزار می گردد.

 

  • منبع خبر : کدال