از ابتدای سال جاری بسیاری از نمادها به دلیل دامنه نوسان نامتقارن معامله نمی‌شوند. از سوی سیاست‌گذار با اخبار ضد و نقیض رو‌به‌رو می‌شود واکنش‌های هیجانی بیشتری نشان می‌دهد. در عین حال درخارج از این بازار نیز اتفاقاتی از جمله نرخ دلار، برجام و انتخابات ریاست جمهوری کشور می‌تواند بورس تهران را با شوک‌های پی‌درپی مواجه کندکه نتیجه ای جز قفل شدن 70 درصد نمادهای بورسی در صف فروش نداشته است.

دامنه نوسان نامتقارن که انتظار داشتند تاثیری در بازار داشته باشد تاثیر چندانی نداشت و قرار بر این شد که در فروردین  ماه ۱۴۰۰دوباره برای ادامه داشتن یا حذف دامنه نوسان تصمیم‌گیری کنند.

برخی تصمیمات در راستای بهبود وضعیت بازار سرمایه روند معاملات بورس را نزولی کرده است. تصمیمات اتخاذ شده در مورد تغییر دامنه نوسان و تبدیل آن به دامنه نوسان نامتقارن از همان ابتدا با اما و اگرهای بسیاری مواجه بود و بارها کارشناسان در مورد اجرای غیر کارشناسی آن هشدار دادند. این در حالی است که در آن مقطع بازار در شرایط غیرمنطقی به‌سر می‌برد، دامنه نوسان نامتقارن اجرا شد. دستورالعملی که تنها بعد از چند روز مشکلات بیشتری را برای معامله‌گران به وجود آورد و روند خرید و فروش سهام را وارد فاز منفی کرد .

تاثیر دامنه نوسان بر افت نمادهای بورسی

این تصمیم گیری در شرایطی است که از ابتدای سال جاری بسیاری از نمادها به دلیل دامنه نوسان نامتقارن معامله نمی‌شوند. از سوی سیاست‌گذار با اخبار ضد و نقیض رو‌به‌رو می‌شود واکنش‌های هیجانی بیشتری نشان می‌دهد. در عین حال درخارج از این بازار نیز اتفاقاتی از جمله نرخ دلار، برجام و انتخابات ریاست جمهوری کشور می‌تواند بورس تهران را با شوک‌های پی‌درپی مواجه کندکه نتیجه ای جز قفل شدن ۷۰ درصد نمادهای بورسی در صف فروش نداشته است.

مساله عمده دیگری که از پیامدهای اجرای دامنه نوسان نامتقارن است،  تاثیر بر میزان نقدشوندگی این بازاراست که آن را کاهش داده است.

محدوده مثبت و منفی ۶درصد

به عقیده برخی از کارشناسان بازار سرمایه برای اینکه بتوانیم دوباره اعتماد و جذابیت را به بورس برگردانیم، باید دامنه نوسان نامتقارن را برداریم. این در حالی است که به گفته گلناز میرسلیمانی کارشناس بازار سرمایه بر اساس برخی از اخبار منتشر شده گفته می‌شود که دامنه نوسان به منفی شش و مثبت شش تغییر پیدا می‌کند.

رئیس کل سازمان بورس هم پیش از این دامنه نوسان بورس را بین مثبت و منفی ۶ درصد عنوان کرده و گفته بود دامنه نوسان این بار بین منفی و مثبت ۶ تعیین می‌شود. این در حالی است که بر اساس گفته های  سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورایعالی بورس دامنه نوسان در نهایت باید به طور کلی از بازار حذف شود. می‌توان به شکل تدریجی و دو ماه یکبار یک درصد یک درصد به دامنه نوسان اضافه کرد. در این صورت تکانه‌ای هم متوجه بازار نمی‌شود.