پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پاکسان "شپاکسا"

به گزارش کدال بورس امروز، سرمایه فعلی: ۱۰,۸۰۰ میلیون ریال / درصد افزایش سرمایه: ۲۹۸% / مبلغ افزایش سرمایه: ۳۲,۲۰۰ میلیون ریال

محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته ،آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

موضوع افزایش سرمایه: تأمین سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی (تأمین مخارج سرمایه ای انجام شده بابت نوسازی خطوط تولیدو تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه و ملزومات بسته بندی )

تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

  • منبع خبر : کدال