سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: تنها راه بازگشت آمریکا به توافق، پایبندی کامل و رفع موثر تمام تحریم‌های اعمال، بازاعمال یا تغییر برچسب داده شده است.

به گزارش بورس امروز، سعید خطیب زاده در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: تحریف رسانه‌ای نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد که بر خلاف آمریکا، ایران همچنان یک عضو برجام است.

خطیب زاده تاکید کرد: تنها «راه بازگشت» آمریکا به توافق، عبارتست از پایبندی کامل و رفع موثر تمام تحریم‌های اعمال، بازاعمال یا تغییر برچسب داده شده.

وی افزود: تنها پس از آن ما تدابیر جبرانی خود را متوقف می‌کنیم.