شرکت ارتباطات سیار ایران در 11 ماهه نخست سال جاری با اراده خدمت ارتباطی درآمد 214 هزار میلیارد ریالی کسب کرد. این درآمد نسبت به دوره مشابه سال گذشته از رشد 24 درصدی برخوردار بوده است. این درآمد نتیجه کارکرد خطوط دائمی و اعتباری، ارائه امکانات متقابل شبکه، فروش خطوط تلفن همراه و خدمات ارزش افزوده است. در ادامه مقایسه درآمد حاصل از بخش‌های مختلف را مشاهده می‌کنیم.

شرکت ارتباطات سیار ایران در ۱۱ ماهه گذشته عمده درآمد خود را از محل کارکرد مشترکین اعتباری کسب کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته است. درآمد کارکرد مشترکین دائمی دومین منبع درآمدی «همراه» است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد یافته است.

علاوه بر عملکرد قابل توجه ارائه خدمت شرکت ارتباطات سیار ایران درخواست افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را ارائه کرده است تا با اجرای مفاد قانونی از طریق اصلاح ساختار مالی و کارآمد سازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به ایجاد اشتغال و رونق تولید بپردازد. علاوه بر این در صورت توافق مجمع با این درخواست، شرکت نسبت‌های بدهی و ساختار مالی خود را بهبود خواهد بخشید.

با پذیرش درخواست افزایش سرمایه هیئت مدیره، حد اعتباری شرکت افزایش یافته و صورت‌های مالی به خوبی ارزش بازاری و منصفانه دارایی‌های شرکت را نشان خواهند داد. با افزایش سرمایه شرکت توانایی بالاتری برای ارتقا و رقابت در بازار خدمات ارتباطی خواهد داشت و حقوق صاحبان سهام به ارزش واقعی خود نزدیک خواهد شد.

طبق آخرین برآوردهای شرکت برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین و ساختان، مبلغ مذکور حدود۳۶ هزار میلیارد ریال است که معادل افزایش ۱۸۸ درصدی سرمایه فعلی است. این درخواست که در دهه ابتدایی اسفند ۱۳۹۹ ارائه شد نتیجه ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری را ذکر کرده و اثر تجدید ارزیابی را بر کاهش ریسک اعتباری، افزایش رتبه اعتباری و بهبود ظرفیت استقراض شرکت از محل تجدید ارزیابی زمین و ساختمان را توجیه پذیر دانسته‌اند.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز

بیشتر بخوانید: اخبار نماد همراه