روحانی، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: از هفته آینده کارت اعتباری با پشتوانه سهام عدالت و یارانه در اختیار مردم قرار می گیرد.

به گزارش بورس امروز، اعتبار این کارت برای دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی برای هر نفر ۱۴میلیون تومان و برای دارندگان سهام عدالت ۵٠٠هزار تومانی ۷میلیون تومان است.